Yazılı Çeviri Hizmetleri

Kâğıt ve kalem ya da günümüzdeki haliyle klavye ve bilgisayar; basılı kopya ve elektronik sözlükler ile birlikte çevirmen çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle, Yazılı Çeviri tüm türevleri ve çeşitleri ile Elaph tarafından sunulan esas hizmettir. Genel Çeviri ve Uzmanlaşmış Çeviri, Yazılı Çevirinin iki farklı türüdür.

Yazılı Çeviri, yazılı bir metnin bir dilden diğerine, dilin tarzını ve seviyesini koruyarak, kaynak dilden hedef dile olan anlamın aktarılması demektir. Kısacası Yazılı Çeviri, Elaph Çeviri Şirketinin ana sermayesidir. Sloganımız “Mesajınızın Gerçek Anlamını İletiyoruz”, size tam olarak sunduğumuz hizmetimizi temsil eder.

Yazılı Çevirinin alt kategorileri şunlardır:

Genel Çeviri

Bu, özel terminolojilerden arındırılmış her türlü çeviri anlamına gelir. En yaygın kullanılan çevirilerden biridir ve günümüzün sıradan, günlük konuşmasını içeren en basit çeviri şekli olarak tanımlanabilir.

Bu çeviri türü, özel bir uzmanlık veya belli bir alanda uzmanlık seviyesinde deneyim gerektirmez. Yine de, çevirmen, dilbilim, yerel piyasa, kamuoyu ve daha da önemlisi, hem kaynak hem de hedef dil hakkında bilgi sahibi değilse, bu çevirileri yapamaz. Elaph‘da çevirmenler, çeviri sürecinin olumlu olması için çok kültürlü arka planlar oluşturan farklı ortamlardan gelmektedir.

Uzmanlaşmış Çeviri

Genel Çeviri’den farklı olarak, bu tür çeviri bir çok alanla ilgili olabilir. Bunların en önemlisi Hukuki Çeviriler olmakla beraber, Moda ve Kozmetik Çevirileri de yakın zamanda oldukça popüler hale gelmiştir. Bir çevirmenin, basit de olsa, çalıştığı alan hakkında uzmanlaşmış arka plan bilgilerine sahip olması gerekmektedir. Medikal Çevirilerde bir doktordan, veya Hukuki Çevirilerde bir avukat ya da hakimden yardım alamayız.

Elaph‘da, çevirmenlerimizin tüm farklı çeviri alanlarında özel eğitim kurslarına sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz.

Ne çevirdiğimizi anlıyoruz ve anladıklarımızı çeviriyoruz

(Buradaki “Çeviri Süreci” ni eski sitedeki “Elaph Yazılı Çeviri Süreci Adımları Hakkında Bilgi Edinin” başlığıyla değiştirebiliriz)

Hukuki Çeviri

Hukuki Çeviri, profesyonel çevirinin en karmaşık türlerinden biridir ve sözleşmelerin, anlaşmaların ve diğer çeşitli yasal belgelerin tercümesi ile ilgilidir. Gerçekte, Hukuki Çeviri kelime kelime ya da cümle cümle çevirmek anlamını taşımaz. Aksine, hukuki çevirmen, metnin farklı kültürel, sosyal ve toplumsal arka planının hedef kitle tarafından kolayca anlaşılabilmesi için kendisi de hukuki metnin politik, sosyal ve kültürel bağlamını tam olarak anlamaktan sorumludur. Hukuki çevirmen ne kadar verimli olursa olsun, herhangi bir meseleyi düzgün bir şekilde anlayamadığı bir durumda Hukuk Profesyonellerine danışmalıdır. Zira, örneğin bir sözleşmenin çevirisindeki en küçük bir hata bile, çok kötü sonuçlar doğurabilir.

Tüm dünya ülkelerindeki hukuk sistemleri hukuki çeviri hizmetlerine ihtiyaç duymakta, bu metinlerin başka bir dilde yazılmış belgelerinin, özellikle de medeni hukuk ve ceza hukuku ile ilgili olanlarının çevirileriyle ilgilenmek zorunda kalmaktadır.

Bu tür belgeler arasında; davaları destekleyici olan teknik belgeler, lisans, tahkim belgeleri, sözleşmeler, patentler, transkriptler, tescil belgeleri, bilirkişi raporları, feragatnameler, gizli olarak tasnif edilmiş anlaşmalar, akreditasyon mektupları, mahkeme kararları ve yasal mevzuat bulunmaktadır.

Bu nedenle, bir hukuk bürosu veya bir şirket gibi birden çok dilde hukuki belgelere ihtiyaç duyan bir kurumdaysanız, Elaph Çeviri’de bulunan deneyimli hukuki çevirmenler size resmi belge olarak kullanılacak akredite edilmiş hukuki çevirileri size sunabilirler. Sözleşmeler, izinler, hatta duruşmalardaki resmi belgelere dek tüm hukuki çeviriler için yetenekli hukuki çeviri ekibimize güvenebilirsiniz.

Elaph‘da belgeniz, önce hukuki arka planı ve uzmanlığı olan bir çevirmen tarafından tercüme edilir. Daha sonra bu çeviri, düzeltme ve düzenleme işlemlerine tabi tutulur ve en sonunda, Birleşik Arap Emirlikleri Hukuk Dairesi tarafından akredite edilmiş ve beş yıldan fazla deneyime sahip bir hukuki çevirmen tarafından onaylanacaktır. Akredite edilmiş olan bu hukuki çevirmen, belgelerinizin çevirisi bittikten sonra Birleşik Emirlikler Yasası’na uygun olarak imzalama ve mühürleme hakkına sahiptir. Aynı zamanda yasal hükümlere tam olarak uyan basılı kopyaları da size sağlayabiliriz ve bunları resmi işlemlerde kullanabilirsiniz.

Hukuki danışman kategorisinde bir çevirmen

Ticari Çeviri

Benzeri olan Hukuki Çeviriyle tamamen aynı şekilde, Ticari çeviri veya iş çevirisi de, çevirmenin Uzmanlaşmış Çeviri becerilerine sahip olması ve işletme dilinin tamamen bilincinde olarak teklifleri, şirket hesaplarını, günlük yazışmaları ve işletme raporlarını yerine getirmesi gerekmektedir. Gerçekte, Hukuki Çeviri ile Ticari Çeviri arasında bir etkileşim bulunmaktadır. Başka bir deyişle, şirketler hukuki ve ticari belgelerini tek bir tarafla ele almayı tercih etmektedirler. Bu nedenle Elaph‘daki Hukuki Çeviri ekibi, ticari konuları da tercüme etme sorumluluğunu taşımaktadır.

İdari Çeviri

“İdari” kelimesi, çok çeşitli farklı görevlere atıfta bulunmak için kullanılabilir. Çeviri bağlamında kullanıldığında, sadece farklı şirketler, firmalar ve kuruluşlarda kullanılan idari metinlerin çevirisi için geçerlidir. Bu tür bir çeviri, Ticari Çeviri ile de etkileşime girer. İdari Çevirilerin çoğunun Ticari olduğu kabul edilir. Ancak, tüm Ticari Çevirileri İdari Çeviri olarak sınıflamak doğru olmaz.

Teknik Çeviri

Bu tür çeviri, aynı zamanda Profesyonel Çeviri olarak adlandırılmaktadır. Teknik içerikli metinler, ürün veya hizmet hakkında okuyucuya doğru bilgi sunar. Teknik metinlerin çevirisi, tercüme edilecek metinlerde bulunan mesleki terminolojilere aşina olmayı ve benzer becerilerin olmasını gerektirir. Elaph‘da, kalite, hız ve doğruluk gibi Teknik Çeviri gereksinimlerinin tamamen farkındayız ve bunları doğru fiyatla tam olarak uygulamaktayız.

Elaph‘da, kapsamlı ve uzun süreli deneyime sahip ve enerji, elektronik, Bilgi Teknolojileri (BT), cihazlar, bilgisayar yazılım programları, mühendislik, mobil teknoloji, bina teknolojisi, telekomünikasyon, alan, optik, ortamlar, araçlar v.b. gibi tüm farklı sanayi sektörleri için Teknik Çeviri görevlerini yapmak üzere yetişmiş teknik çevirmenlerimiz bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda sunduğumuz Teknik Çeviri hizmetleri sayesinde, Elaph ‘da, büyük çeviri projelerini zamanında tamamlamamıza yardımcı olan bir terminoloji veritabanı oluşturmayı başardık.

Elaph‘da sizlere deneyimli çevirmenlerimizin hizmetlerini sunarken; ana dillerinin sizin hedef diliniz olmasına büyük önem veriyoruz. Bu sayede çevirilerini uygun mesleki terminolojileri doğru bir şekilde uygulayarak yerine getirebilirler. Elaph‘daki teknik çevirmenler sadece çevirmen değil, teknik terminolojiler hususunda ustaca arama yapabilen ve böylece gün geçtikçe yeni teknik terimler öğrenerek yeteneklerini geliştiren iyi araştırmacılardır.

Teknik Çeviri Örnekleri

Elaph‘da, aşağıdakiler dahil olmak üzere pek çok Teknik Çeviri projesi gerçekleştirdik:

 • Bilimsel ve Teknik Yayınlar
 • Cihaz ve Aletlerin Broşürleri
 • Açıklamalar
 • Resimli Kitaplar
 • Kullanıcı Kılavuzları
 • Eğitim ve Öğretim Müfredatları
 • Araba Kılavuzları
 • Bakım Kılavuzları
 • Mühendislik Şartnameleri
 • Yazılım Yayınları
 • Çalışan Eğitim Belgeleri

Medikal Çeviri

Uzmanlaşma gerektiren çeviri alanlarından biri olan Medikal Çeviri, ilgili tıp alanının tam olarak bilinmesini ve çevirinin mutlak olarak doğru olmasını gerektirir, çünkü bir kişinin hayatı, medikal çevirmenin çalışmalarına bağlı olabilir ve bu da durumun ne kadar ciddi ve önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

Çok sayıda ikincil medikal uzmanlıklar bulunmaktadır ve bu da bilimsel ve medikal makaleler, ilaç broşürü çevirileri veya hasta raporlarında karşılaşılan büyük farklılıklarla kanıtlanmıştır. Tam anlamıyla kesin çeviri olabilmesi için, Elaph çeviri görevini uygun geçmişe ve birikime sahip olan kişilere devreder ve bu sayede farklı medikal dosyalar kolaylıkla çevrilir.

Her müşterinin kendine özgü koşulları vardır ve Medikal Çeviri hizmetleri, medikal metinlerin kesin doğrulukla çevrilmelerine olan ihtiyacın yanı sıra, bu özel koşullar ve gerekliliklere uyularak yerine getirilmelidir. Elaph‘da, her bir müşterimiz için özel sözlükler oluşturmamıza yardımcı olan gelişmiş bir bilgisayar tabanlı program kullanıyoruz. Bu, müşterilerimizle yakın ilişkiler kurmamızın temel nedenidir. Ayrıca, her projenin, özellikle de sık kullanılan kelimeler veya cümleler söz konusu olduğunda, önceki ile bağlantılı olduğu gerçeğini hesaba katıyoruz.

Elaph‘da, bir belgeyi çevirirken belirsiz kelimelerin ve cümlelerin kesinliğini ve açıklamasını sağlamak için çevirmenlerimizin yeteneklerine güvenmekteyiz. Proje yöneticiniz ile koordinasyon içerisinde olarak; zaman kaybetmemek, sorunları düzeltmek ve herhangi bir engeli ortadan kaldırmak için önemli ayrıntıları gözden geçiririz.

Sizlere Medikal Çeviri hizmetlerini sunan çevirmenlerin ana dillerinin hedef dil olduğunu bilmek önemlidir. Yani bu dili doğuştan beri kullanmaktadırlar. Elaph ‘daki medikal çevirmenler son derece profesyoneldir ve Medikal Çeviri ile ilgili ön eğitim kurslarını alır, belgelerin gizliliğini göz önünde bulundurur ve Medikal Çeviri alanındaki en son gelişmeler hakkında eğitim alırlar.

Medikal Çeviri Örnekleri

Elaph‘da, aşağıdakiler dahil olmak üzere pek çok Medikal Çeviri projesi gerçekleştirdik:

 • Tıbbi Raporlar
 • Hasta Onay Formları
 • Klinik Prosedürler
 • Tıbbi Cihaz Anlaşmaları
 • Hastane Talimatları
 • Sağlık Modelleri ve Emirleri
 • Medikal Reçeteler
 • Medikal Broşürler
 • Kılavuzlar
 • Medikal Yazılım
 • Eğitim Kursları
 • Medikal Şirketlerin İnternet Siteleri
 • Medikal Testler ve Muayeneler
 • Medikal Kurumlar hakkında Haberler

Beyaz Önlüklü Çevirmenler

Edebi Çeviri

Edebi Çeviri, isminden de anlaşılacağı gibi, şiir, oyun, kısa öykü ve roman gibi edebiyatta kullanılan bir çeviri türü anlamına gelmektedir. Birçok çevirmen, Genel Çeviriyi kadarki en basit çeviri türü olarak görürken, Hukuki Çeviriyi de en karışık çeviri olarak nitelendirmektedirler. Edebi Çeviri’ninse tüm çeviri türlerinin en güzeli olduğunu düşünürler. Edebi çevirmenin, hislerin, duyguların ve kültürel farkılılıkların tercümesinde son derece becerikli olması gerektiğinden Edebi Çeviri bağlamın çevrilmesinden çok daha fazlası anlamına gelmektedir. Edebi çevirmen sözcüklerin, tekerlemelerin, drama öğelerinin ve diğer bazı becerilerin anlamlarına duyarlı olmalıdır.

Bazıları Edebi Çeviri’nin imkansız bir görev olduğunu söyleyerek, şiir çevirisini örnek gösteriyorlar.  Biz Elaph‘da “imkansız” kelimesini bilmiyoruz.

Hem Kelime Hem de Anlam Açısından Edebi Metninizin Tam Çevirisi

Medya ve Basın Çevirileri

Medya Çevirisi ile Altyazı ve Dublaj birbirine çok karıştırılmaktadır. Medya Çevirisi, TV, gazete, dergi ve İnternet siteleri dahil olmak üzere çeşitli medya araçlarında yer alan materyallerin tercümesi ile ilgilidir. Bu nedenle, çoğunlukla “Medya Çevirisi” terimine ekli “basın” kelimesini görürüz.

Medya Çevirisi; simultane, sözlü çeviri kategorisine girebilecek olsa da, son dakika haberleri, haber bültenleri ve basın toplantılarının çevirisini içerir. Elaph‘nın iyi tanındığı etkinliklerden birisi de basın makalelerinin ve özetlerinin çevirisidir. Bunun nedeni, Elaph‘da çalışan çevirmenler arasında basın, dergiler, uydu kanalları ve İnternet haber siteleri deneyimi olan bir grubun bulunmasıdır.

Edebi Çeviri hizmetlerimiz arasında medya kuruluşları, şirketler ve kurumlar tarafından doğrudan yayınlanan veya medyaya gönderilen tüm medya ve basın bildirileri bulunmaktadır.

Washington Post, Guardian, Independent, Economist, Times, Newsweek, New York Times, Daily Mail veya Daily Telegraph gibi uluslararası bir gazete veya dergiyi veya başka bir dildeki gazete veya dergiyi takip etmek istiyorsanız, Elaph olarak size istediğiniz tüm makaleleri çevirebiliriz. Ayrıca, belirli bir yazarı tercih ederseniz, onu takip edebilir, makalelerinin vurguladığı noktaları aktarabilir, gerekirse özetler ve her gün e-posta adresinize gönderebiliriz.

Altyazı (filmler, diziler ve programlar) veya Seslendirme, Elaph tarafından sunulan bağımsız bir hizmettir.

Bu hizmetle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen buraya tıklayın.

Elektronik İnternet Sitelerinin Çevrilmesi

Elaph olarak, kişisel ya da iş amaçlı İnternet sitelerinizi, kültürel ortama uygun bir biçimde ve kesin bir doğrulukla çeviri hizmeti sunmaktayız. Buradaki esas amacımız sizin araştırmalarınıza, işlerinize ve istatistiksel analizlere konsantre olmanızı sağlamaktır. Çeviri sürecinin, düzeltmenin ve teknik düzenlemenin tüm sorumluluğunu, sizi tam olarak tatmin edecek şekilde alıyoruz. Bu görevi büyük bir verimlilikle gerçekleştirmek için, projenizde kullanılacak her kelimenin ve cümlenin mutlak doğruluğunu sağlamak için dünyanın dört bir yanından öğretim üyeleri ve profesörler ile iletişim kuruyoruz.

İşle ilgili İnternet sitenizi daha fazla dile çevirmek kesinlikle çeşitli coğrafi bölgelerden daha fazla ziyaretçi çekeceğiniz anlamına gelir. Bu sayede, daha fazla tanınırlık, daha fazla müşteri ve kazanç elde edebilirsiniz.

“Arapça Diline Çevirerek Yerelleştirme” olarak da bilinen ve İnternet Sitelerinin çevirilerinde yaygın olarak kullanılan bir başka hizmetimiz daha bulunmaktadır. Bunun nedeni, sosyal, çevresel ve kültürel faktörlere bağlı olarak, İnternet sitelerinin çeviriden daha fazlasını gerektirebilmesidir.

Elaph olarak, Arapça Diline Çevirerek Yerelleştirme adı altında bağımsız bir hizmet sunmaktayız.

Bu hizmetle ilgili daha fazla bilgi almak için, lütfen buraya tıklayın.

Moda Çevirileri

Bu çeviri türü yakın bir döneme dek Genel Çeviri kategorisi altında değerlendirilmiş olmasına rağmen, artık Uzmanlık Gerektiren Çeviriler kategorisinde sayılmaktadır. Özellikle pazarlama ve tanıtım amacıyla moda ve kozmetik faaliyetlerinin kapsamının genişlemesi nedeniyle, bu alanda uzmanlaşmış çevirmenlerin varlığına ihtiyaç duyulmaktadır.

Elaph önde gelen ve öncü çeviri şirketlerinden birisidir ve bu nedenle çeviriyle ilgili hizmetlerde yenilikler bizim için her zaman önem taşımaktadır. Bu nedenle, moda ve kozmetik alanında uzun ve geniş bir deneyime sahip olan kadın çevirmenleri işe aldık ve çeviri yaptıkları alanın tam olarak farkında olmalarını sağlamak için, diğer çevirmenleri de eğitime tabi tuttuk.

Bu tür bir çevirinin zorluğu kültürler ve toplumlar arasındaki farklılıktan kaynaklanmaktadır. Bir çok giysi, aksesuar ve benzeri öğeler bir ülkede veya çevrede bulunurken diğerlerinde bulunmayabilir. Bu nedenle, çevirinin hedef kitlesi olan kültür ve ortamları bilmek gerekmektedir.

Moda Çevirileri ürünlerin, markaların, etiketlerin ve promosyon tekliflerinin çevrilmesini içerir. Canlı moda gösterileri için de, simultane ve sözlü çeviri olan başka bir çeviri türüne ihtiyaç vardır.

Elaph olarak, Sözlü Tercüme adı altında bağımsız bir hizmet sunuyoruz.

Bu özel tercüme türü hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen buraya tıklayın.

Turizm ve Konaklama Çevirileri

Çeviri olmadan turizm de olmaz. Bu konuyla ilgili bir atasözü şöyle der: “Bir yabancı, görürken bile kördür.” Bu nedenle, çeviri hizmeti, yabancı veya ev sahibi ülkede turist rehberi demektir. Eğer daha fazla sayıda misafir ve müşteriyi tatil köyünüze veya otelinize çekmek istiyorsanız, bunu yapmanın en kolay yolu, konuklarınıza otelinizin/ tatil köyünüzün aynı kendi evleri gibi olduğunu hissettirmeniz gerekmektedir. Bu da; pazarlama ve tanıtım materyalleri, kitapçıklar, işaretler, kataloglar, yemek menüsü ve otele girdikleri andan ayrılacakları ana dek görecekleri her şeyde onlara ulaşmanızı gerektirir.

Çeşitli hizmetleri arasına Turizm ve Konaklama Çevirilerini de ekleyen Elaph, başka bir yerde kolayca bulamayacağınız bu hizmeti sayesinde Uzmanlık Gerektiren Çeviriler ve Turizm ve Otelcilik Sektöründe deneyimli çevirmenlerle sizi buluşturuyor.

Eğer mesajınızı en iyi şekilde sunmak istiyorsanız, size bunun için en iyisini yapacağımıza dair söz veriyoruz. Belli bir dildeki yayınınızı hazırlamak için çok zaman harcadıysanız ve bunun benzer kopyalarını oluşturmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Elaph, mesajınızı kitlenize en uygun biçimde sunmanıza yardımcı olur, bu da başarıya giden yol anlamına gelir. Bu şekilde, otelinizin, tatil köyünüzün veya restoranınızın broşürlerini ve el ilanlarını, müşteriler ve misafirler tarafından tercih edilen dile çevirebilirsiniz.

Elaph tarafından yerine getirilen bazı çeviri örnekleri aşağıdadır:

 • Promosyon Amaçlı Teklifler
 • Biletler ve Kuponlar
 • Satış Materyalleri
 • Hüküm ve Koşullar
 • Dizinler
 • Basın Haberleri
 • Reklam Amaçlı Dergiler
 • Konaklama Sözleşmeleri
 • Sigorta Sertifikaları
 • Tavsiye Kutuları
 • Müşteri İfadeleri
 • Pazarlama Materyalleri
 • Haritalar
 • Yiyecek İçecek Menüleri

Bağlantılar