TÜRKİYE’DE İKAMET İZNİNE NASIL BAŞVURULUR?

Gerekli belgeleri önceden hazırlayın. Aşağıdakilere ihtiyacınız olacak:

 1. Adayın Türkiye’ye yasal erişimi olmalı ve randevu sırasında Türkiye’de bulunmalıdır.
 2. Göçmenlik Dairesi, randevuyu onaylayan bir mesaj gönderecektir.
 3. Randevu için gereken süre 15 ile 30 gün arasında değişmektedir.
 4. Başvuru sahipleri bir vergi numarası almalı ve İkamet İzni ücretlerini ödemelidir.
 5. Başvuru sahiplerinin noter tasdikli kira sözleşmeleri veya mülkiyet belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
 6. Beş adet vesikalık fotoğrafın yanı sıra orijinal pasaport ve giriş vizesinin olduğu sayfanın bir fotokopisi gerekmektedir.
 7. 18 yaşının altındaki bağlı kişilerin onaylanmış doğum belgeleri bulunmalıdır.
 8. Maliyet, yaş ve milliyet bazında hesaplanacaktır. Örneğin, tıbbi sigortanın değerine ek olarak, işlemin başlaması için ücretlerin % 25’i önceden ödenecektir.
 9. İkamet İzni ücretlerinin makbuz kopyaları ve görüşme tarihi eklenmelidir.
 10. Adayların belirlenen göçmenlik dairesinde belirlenmiş gün ve saatte hazır olmaları istenir.
 11. Göçmenlik dairesi memurları, başvuru sahibine belgelerin teslim edildiğini teyit eden bir belge vereceklerdir.
 12. İkamet izni, Başvuru sahibinin adresine 90 gün içerisinde gönderilecektir.
 13. Başvuru sahipleri ister çevrimiçi ister sabit telefon numarası ile başvurularını takip edebilirler (157).

Bağlantılar