Arapça Diline Yerelleştirme

Üç kavram arasındaki farklılıkları belirtmemiz gerekmektedir: Çeviri, Arapça Diline Yerelleştirme, Yerelleştirme Öncelikle Çeviri, yazılı veya konuşulan bir metni kaynak dilden hedef dile iletmek demektir. Kısacası, metnin bir dilden başka bir dile dönüştürülmesidir.

Ta’rib ise, kelimelerle ilgilenir ve metnin tamamına bakmaz. Arapça Diline Yerelleştirme’yi şöyle tanımlayabiliriz: “Arap unsurlar taşımayan her şeyi, kelimeyi; örneğin ülkeleri, kitapları, uygarlıkları veya en basit kelimeleri Arapçalaştırmak”. Örneğin, Telfizion kelimesi orijinal İngilizce kelime Olan Televizyondan Arapçalaştırılmıştır.

Kısacası, Arapça Diline Yerelleştirme, normalde Arapça Dilinde karşılığı olmayan yabancı bir kavram için Arapça bir kelime türetmek demektir. Bunu yapmak da Arapça kelimelerin kökenlerini bilen ve ana dile hakim uzman alimlere bırakılmalıdır. Örneğin “telefon” kelimesi orijinal bir İngilizce kelimedir ve Arapça Dilinde karşılığı yoktur. Bu nedenle dil bilimciler “h-a-t-a-f-a” kökünden türetilen “Hatef” kelimesini üretmişlerdir. Bu kök, ses ve iletişim süreciyle alakalıdır.

Yerelleştirme ise daha kapsamlıdır ve sadece Arapça Dili ile alakalı değildir. Aşağıdaki şekilde tanımlanabilir: “hedef kitlenin dilsel ve kültürel bağlamına yönelik bilgiler sunan ve bilgiye dayalı iletim süreci aracı”. Kısacası, verilerin ve bilgilerin bir dilden diğerine çevirisi anlamına gelmemekte, ancak bu veri ve bilgilerin hedef kültüre uyacak şekilde adapte edilmesi anlamını taşımaktadır.

Yakın bir zamana dek Arapça Diline Yerelleştirme kavramı İnternet sitelerinin çevirisiyle sınırlı kalmıştır. Ancak bu hatalı bir yaklaşımdır çünkü Arapça Diline Yerelleştirme aşağıdakileri de kapsar: Yazılımların, multimedyanın, mobil uygulamaların, belirli ürün kullanım kılavuzlarının, şirket kılavuzlarının, İnternet ve oyunların Arapçalaştırılması.

Bu nedenle, Elaph olarak, Çeviri ile Arapça Diline Yerelleştirme ve Yerelleştirme arasındaki farkı biliyoruz. Bu nedenle, Çeviriden çok daha derin olan Arapça Diline Yerelleştirme ve Yerelleştirme hizmetlerinde uzmanlaşmış bir çevirmen ekibimiz bulunmaktadır. Hedef kültürün özellikleri ve ortamı hakkında tam olarak bilgi sahibidirler.

Bağlantılar