Sözlü Çeviri

Bu, Yazılı Çevirinin dışında olan bir alandır. Bunun nedeni, bu çeviride, kaynak metin olarak hizmet edecek hiçbir yazılı metin olmamasıdır. Sözlü Çeviri, Yazılı Çeviriden farklı olarak, konuşulan kaynak dili hedef dile çevirmede ihtiyaç duyulan iyi dinleme ve kesin zeka becerilerine dayanır.

Bu alanda hizmet veren çevirmenlerin özel yetenekleri bulunmaktadır. Bunlar arasında en önemlileri konsantre olma becerisi, tamamen doğru ve mümkünse kısa terminolojileri kullanabilme, vücut diline tam olarak dikkat etme, ses tonunu ayırt edebilme ve farklı lehçeleri anlayabilmektir. Konuşma dilinin anlaşılması, yazı dilinin anlaşılmasından çok daha zor olabilmektedir.

Elaph‘nın çevirmenleri, en zor koşullar altında çalışma ve Afrika, Asya, Latin Amerika, v.b. dahil en karmaşık lehçelerle başa çıkma konusunda eğitimlidirler. Aynı zamanda konferans, TV toplantıları, resmi / resmi olmayan toplantılar, duruşmalar v.b. gibi alanlarda çeviri deneyimine sahiptirler.

Sözlü Çevirinin alt kategorileri şunlardır:

Simültane Çeviri

Bu tür çevirilerde, çevirmen konuşan kişi konuşurken, herhangi bir duraksama olmaksızın konuşulan kaynak dili anında hedef dile çevirir. Gerçekten de en zor çeviri türlerinden biridir, çünkü çevirmenin konuşmayı baştan sona dinleme ve daha sonra tercüme etme imkanı yoktur. Bu nedenle, simultane çeviri, hem tam dikkat ve konsantrasyon, hem de süreci tamamlamak için olağanüstü bir hız gerektirir.

Çevirmenler genellikle bu tür çevirileri yapmak için kulaklık kullanır ve çoğunlukla dikkatleri dağılmasın diye kapalı kabinlerde otururlar. Büyük konferanslarda ve özel toplantılarda tek bir çevirmen yetmez ve aynı dili konuşan en az iki çevirmen bulunur. Bunun nedeni, çevirmenlerin bazı durumlarda, derin konsantrasyon nedeniyle güçsüzleşmeleridir.

Simültane çevirmen kulaklığındaki hoparlörü dinler ve ara vermeksizin söylenenin hedef dil(ler)e çevirir. Bu tür çevirileri büyük kitlelere hitap eden konferanslara ve konuşmalara uygundur.

Ardıl Çeviri

Bu tür çevirmenlerin konuşmacıdan sonra not almalarına izin verildiği için, Simultane Çeviriden biraz farklıdır ve konuşmacı, çevirmenin söylenenleri dinleyicilere aktarmaya hazırlanması için bir kaç dakika susar. Bu tür, öncekine kıyasla daha kolaydır. Zira hem çevirmenin nefes almasını gem de notlar almasını sağlar. Çevirmen sadece kendi hafızasına bağlı kalmak zorunda olmaz.

Elaph‘daki çeviri ekibi, mikrofon ve kulaklık kullanmak, ses geçirmez kabinler içerisinde çalışmak ve acil durumlarda çalışmak için iyi eğitilmiştir.

Fısıltı Çevirisi

En çok ülke liderlerinin veya yabancı futbol antrenörlerinin toplantılarında kullanılan bir yöntemdir ve Simültane Çeviriyle benzerlik gösterir. Bu çeviri türünde çevirmen, karşısındakinin dilini anlayamayan bir kişinin yanında durur ve eş zamanlı olarak konuşulanları o kişinin kulağına fısıldar. Bu nedenle adı Fısıltı Çevirisidir.

(“Simultane Çeviri Süreci” ni eski İnternet sitesinde “Elaph’daki Simultane Çeviri Sürecinin Adımlarını Öğrenin” başlığıyla değiştirebiliriz)

Bağlantılar