Türkiye’de Şirket Nasıl Kurulur?

Türkiye’de şirket kuruluşu bir ile üç hafta arasında sürmektedir. Bu çok aşamalı süreç için gerekli olan belgeler aşağıdakilerdir:

 1. Noter tasdikli pasaport kopyası.
 2. Varsa, İkamet İzni’nin bir kopyası.
 3. İki adet vesikalık fotoğraf.
 4. Şirket isminin ve faaliyetlerinin açıklanması.
 5. Ofis kira sözleşmesi.
 6. Şirket Vergi Numarası.
 7. Şirketin Resmi Gazete’de yayınlanan ilanı.
 8. Noter tarafından onaylanmış imza sirküleri.
 9. Ticaret Odasından alınmış Şirket Kuruluş Senedi.
 10. Şirket Mührü
 11. Ticaret Odasından alınmış “Faaliyet Belgesi”.

Türkiye’deki Şirketlerin Genel Türleri

Limited Şirket

Limited Şirket, en az bir kişi ya da tüzel kişi tarafından kurulur. Pay sahiplerinin sorumluluğu sermaye ile sınırlıdır.

Anonim Şirket

Anonim Şirket, hisse senetleri ihraç edebilecek ve en az bir hissedar veya tüzel kişi tarafından kurulmuş sınırlı bir şirkettir. Şirketin sermayesi hisselere bölünür ve hissedarların yükümlülüğü sermayeyle sınırlandırılır. Genel kurul, yönetim kurulu ve denetleme kurulunun olması şarttır.

Şube Ofisleri

Yabancı şirketler Türkiye’de bir şube açabilirler. Şubeler, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın onayı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulur.

Temsilci Ofisleri

Yabancı şirketlerin temsilciliklerinin Türkiye’de herhangi bir ticari faaliyette bulunmasına izin verilmez. Faaliyetleri, Türkiye’de yabancı bir şirketin temsil edilmesi ve bilgi verilmesi ile sınırlıdır. Temsilciliğin masrafları yurt dışındaki merkez tarafından finanse edilmelidir.

Temsil ofisi kurumlar vergisi veya kişisel gelir vergisine tabi olmadığından, Türkiye’deki faaliyetlerinden herhangi bir gelir elde edemez. Ancak, yasal defterleri bulundurmalı ve gerektiğinde yetkililere gerekli bilgileri sağlamalıdır.

Temsil ofisinde çalışanlar, maaşlarının yurt dışından ve yabancı para cinsinden ödenmesi kaydıyla, gelir vergisine tabi değildir.

İrtibat Ofisi

Yurt dışında faaliyet gösteren şirketler Türkiye’de irtibat ofisleri açabilirler ancak bu irtibat ofisleri hiç bir ticari faaliyette bulunmamalıdır.

Offshore Şirketler

Bir offshore şirketi kurmayı seçerek, işletme sahipleri ve yatırımcılar faaliyetlerinin bulunduğu yargı alanının dışında bir iş kurabilirler. Offshore şirketleri geleneksel olarak, daha düşük ücretler ve vergilerden dolayı kurulur. İşletme sahipleri, offshore yargı yetkisine riayet etmeli ve yetki alanı dahilinde ticaret yapmamalıdır.

Bağlantılar